Skip links

Referenca

Brsjačka ulica – Zvezdara

Galerija
LOKACIJA

Beograd, Zvezdara, Brsjačka ulica

MODEL CIGLE

FeldHaus Klinker R 687, Format NF

Realizacija

Listele u kombinaciji sa ugaonim elementima

TIP OBJEKTA

Stambena zgrada

Ostale reference