Skip links

Bricktherm

BrickTherm sistem je jedinstven i povoljan način postavke fasade sa dekorativnim fasadnim listelama za postizanje efekta fasade zidane punom fasadnom opekom.

BrickTherm
 sistem 1

Fasadni sistem sa profilisanim stiroporom

BrickTherm fasadni sistem 1 se sastoji od SPECIJALNO PROFILISANOG EPS A100 stiropora . Stiropor je profilisan u formatu odabranih listela sa predvidjenom fugom od 10 mm. Debljina izolacije može biti od 50-300 mm.
LAKOĆA I BRZINA POSTAVKE
Izolacija se postavlja na zid, lepi se i tipluje a zatim se na nju lepe ručno radjene ili klinker listele koje se potom fuguju. Zahvaljujući maloj težini panela, ovaj sistem se ugradjuje veoma brzo i efikasno.

Preuzmite brošuru

UŠTEDA
Savršena izolacija dobijena sa BrickTherm sistemom omogućava značajne uštede energije i samim tim dugoročnu uštedu kod grejanja

Preuzmite brošuru

BrickTherm
 sistem 2

Fasadni sistem sa profilisanom pocinkovanom mrežicom

Tamo gde uslovi projekta ne dozvoljavaju ili investitor želi drugacije da radi od sistema sa EPS-om, postoji i BrickTherm sistem 2 čija je osnova ELEKTROPUNKTOVANA POCINKOVANA PROFILISANA MREŽA sa profilacijom u formatu odabrnih listela. Mreža se pričvršćuje za podlogu, tipluje a zatim se listele lepe za izolaciju, zajedno sa žicom.

Preuzmite brošuru

Ovaj sistem je pogodan za sve tipove izolacije i podloga, a moze se koristiti i kod renoviranja objekata gde su zidovi ošćtećeni ili neravni.

Preuzmite brošuru