Skip links

Propratni materijal

Lepak

Lepak za listele je lepak posebne namene za lepljenje listela na spoljašnjim i unutrašnjim površinama, kao i u okviru Brick Therm sistema sa priflisanim stiroporom ili kamenom vunom sa profilisanom mrežicom. Lepak za listele mora biti visoko fleksibilan, vodootporan, otporan na mraz i imati visoku čvrstoću prianjanja. Prema standardima EN 12004 i EN 12002 mora pripadati klasi lepka C2TE S1.

Veličina čestica: 0-1,25 mm
Boja: Siva
Količina potrebne vode za mešanje: cca 5-7 l vode/25kg
Vreme sazrevanja: cca 15 minuta
Vreme upotrebljivost: cca 3-5 sati ( zavisi od vremenskih uslova)
Radna temperatura: +5 do +25 °C
Potrošnja: 4-6 kg/m²
Preporučena debljina sloja kod lepljenja: 4-6 mm
Pakovanje: 25 kg

Fuga

Fug masa za ciglu je masa posebne namene za fugovanje svih vrsta cigli i listela na spoljašnjim i unutrašnjim površinama, kao i u okviru Brick Therm sistema sa priflisanim stiroporom ili kamenom vunom sa profilisanom mrežicom. .Fug masa je mineralnog porekla na bazi silikatnih punila. U očvrslom stanju je vodootporna, otporna na mraz i ima visoku čvrstoću.

Veličina čestica: 0-1 mm
Boja: iz ton karte Količina potrebne vode za mešanje: cca 3-3.8 l vode/30kg Vreme sazrevanja: cca 15 minuta
Vreme upotrebljivosti: cca 2 sata ( zavisi od vremenskih uslova )
Radna temperatura: +5 do +25 °C
Potrošnja: 5-8 kg/m²
Preporučena širina fuge: 08-12 mm
Pakovanje: 30 kg

Malter za zidanje u boji

Malter u boji je specijalni malter za ciglu koji zamenjuje dodatno fugovanje cigle.

Tehnički podaci:
Veličina čestica: 0-1,25 mm
Boja: Siva
Količina potrebne vode za mešanje: cca 5-7 l vode/25kg
Vreme sazrevanja: cca 15 minuta
Vreme upotrebljivost: cca 3-5 sati ( zavisi od vremenskih uslova)
Radna temperatura: +5 do +25 °C
Potrošnja: 4-6 kg/m²
Preporučena debljina sloja kod lepljenja: 4-6 mm
Pakovanje: 25 kg

Dodatni materijal
za postavku

U dodatni materijal za postavku listela spadaju špatula i fugač koji Vam mogu olakšati proces polu-suvog fugovanja.

Dodatni materijal
za fugovanje

U dodatnu opremu za fugovanje spadaju mašina i kese za fugovanje. U ovom procesu se koriste specijane fuge koje su namenjene za mašinsko fugovanje.