Skip links

Referenca

Varvarinska ulica – Vožovac

Galerija
LOKACIJA

Beograd, Voždovac Varvarinska ulica

MODEL CIGLE

FeldHaus Klinker 658 , Format NF

Realizacija

Listele u kombinaciji sa ugaonim elementima

TIP OBJEKTA

Stambena zgrada

Ostale reference