Skip links

Referenca

Ulica Marka Miljanova – Crveni Krst

Galerija
LOKACIJA

Beograd, Crveni Krst, Ulica Marka Miljanova

MODEL CIGLE

FeldHaus Klinker R 758, Format NF

Realizacija

Listele u kombinaciji sa ugaonim elementima

TIP OBJEKTA

Stambena zgrada

Ostale reference