Skip links

Referenca

Tehnogradnja – Novi Sad

Galerija
LOKACIJA

Novi Sad, Investitor Tehnogradnja

MODEL CIGLE

FeldHaus Klinker R 693, Format NF

Realizacija

Listele u kombinaciji sa ugaonim elementima

TIP OBJEKTA

Stambena zgrada

Ostale reference