Skip links

Referenca

Kosovska ulica – Novi Sad

Galerija
LOKACIJA

Novi Sad, Kosovska ulica

MODEL CIGLE

FeldHaus Klinker R 685, Format NF

Realizacija

Listele u kombinaciji sa ugaonim elementima

TIP OBJEKTA

Stambena zgrada

Ostale reference